Termeni și Condiții

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personalREBBY & PUIU GRUP SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului zenit-romania.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, angajați, foști angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului zenit-romania.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale, Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.zenit-romania.ro .Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, REBBY & PUIU GRUP SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor REBBY & PUIU GRUP SRL .Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

REBBY & PUIU GRUP SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul zenit-romania.ro .

Activități comerciale de vânzări, cuprinzând administrare și dezvoltare vânzări de produse pe website-ul zenit-romania.ro , administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.

Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor REBBY & PUIU GRUP SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de produse și comportamentului consumatorului.

Activitătți de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea produselor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul zenit-romania.ro ), îmbunătățirea calității serviciilor de vânzare produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center; efectuarea intervenției de confirmare comenzi, modificare comenzi, înlocuiri de produse.

În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul zenit-romania.ro :

nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul zenit-romania.ro , alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica de utilizare Cookie-uri afișată pe website.Pentru activități comerciale de vânzări de produse , cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.zenit-romania.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:

– nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.

Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor REBBY & PUIU GRUP SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.

– nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/ preferințe/ comportament – în plus, REBBY & PUIU GRUP SRL prelucrează date constând în seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care participă.Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de REBBY & PUIU GRUP SRL, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:

– nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, REBBY & PUIU GRUP SRL prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de produse.În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca REBBY & PUIU GRUP SRL. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, REBBY & PUIU GRUP SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:– partenerilor contractuali ai REBBY & PUIU GRUP SRL (cum este cazul companiilor cu care REBBY & PUIU GRUP SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă REBBY & PUIU GRUP SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu REBBY & PUIU GRUP SRL precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.Datele înregistrate de REBBY & PUIU GRUP SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor REBBY & PUIU GRUP SRL.Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:

de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;

de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;

de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;

de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;

de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;

la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;

de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;

de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;

de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;

de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către REBBY & PUIU GRUP SRL prin accesarea formularului de contact la adresa zenit-romania.ro/contact sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: B-dul Brailei 43, Focsani, Vrancea sau de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) contact@zenit-romania.ro .Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către REBBY & PUIU GRUP SRL. (prin accesarea formularului de contact la adresa zenit-romania.ro/contact/ sau la adresa de poștă: B-dul Brailei 43, Focsani, Vrancea sau de e-mail: contact@zenit-romania.ro , a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al REBBY & PUIU GRUP SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.Prevederi speciale legate de minori

REBBY & PUIU GRUP SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.REBBY & PUIU GRUP SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul REBBY & PUIU GRUP SRL, ori participarea la concursuri sau campanii ale REBBY & PUIU GRUP SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la REBBY & PUIU GRUP SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, REBBY & PUIU GRUP SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, REBBY & PUIU GRUP SRL nu își asumă nicio responsabilitate.Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.Conditii privind comercializarea produselor

Daca doriti sa achizitionati produse din magazinul online zenit-romania.ro, trebuie sa fiti de acord cu aceste conditiile de mai jos:
1. Conditii privind pretul produselor.

Preturile produselor sunt afisate atat in dreptul fiecarui produs comercializat prin intermediul site-ului nostru cat si in cosul de cumparaturi. In preturile produselor nu sunt incluse taxa de curierat (specificata in rubrica taxe de transport si vizualizata inainte de comandarea produselor) si taxa verde (in cazul produselor electrocasnice). In cazul in care achizitionati produsele prin intermediul site-ului nostru, vi se vor factura separat si aceste taxe. Preturile afisate pe site includ TVA si pot fi vizualizate in moneda nationala.

2. Conditii privind vanzarea produselor.

Contractul de vanzare-cumparare intre cumparator si SC REBBY & PUIU GRUP SRL se considera incheiat la momentul livrarii produselor si platii contravalorii acestora. Comanda minima de este de 100 lei !

3. Conditii privind termenele de livrare.

Termenul de livrare al produselor cumparate prin intermediul site-ului este cuprins intre 1 zi si 5 zile lucratoare din momentul preluarii comenzii. In cazul in care produsele comandate nu se gasesc in stoc, veti fi anuntati telefonic, si cu acordul dvs. va vom livra produsele in cel mai scurt timp posibil in functie de disponibilitatea lor la furnizor. In cazul produselor ce vor fi comandate prin virament bancar, acestea vor fi livrate dupa primirea sumei de bani in cont. SC REBBY & PUIU GRUP SRL se obliga sa livreze produsele comandate in maximum 10 zile lucratoare de la virarea sumei de bani in cont. In caz contrar, firma noastra se obliga sa returneze banii dvs. in maxim 3 zile lucratoare.

4. Conditii privind taxele de transport

Tarifele percepute pentru transportul produselor comandate prin intermediul magazinului online zenit-romania.ro sunt:

- Pentru coletele cu valoare mai mare de 700 lei, transportul este GRATUIT, in orasele din reteua Fan Courier.
- Transportul produselor in provincie este in valoare fixa de 25 lei/colet, pentru coletele cu valoarea mai mica de 700 lei, in orasele din reteaua Fan Courier.
- Transportul produselor in Vrancea este in valoare fixa de 15 lei/colet, pentru coletele cu valoarea mai mica de 700 lei, prin Fan Courier.

Valoarea transportului se va regasi in factura emisa de zenit-romania.ro. Preturile indicate contin TVA 24%.

Transportul este asigurat prin serviciul de curierat oferit de Fan Courier.

• Serviciul este valabil pentru orice localitate care face parte din reteaua Fan Courier. Lista centrelor Fan Courier gasiti aici: Lista centrelor Fan Courier

• Pentru localitatile care nu se regasesc in aceasta retea, costul este reprezentat de diferenta numarului de kilometri intre cel mai apropiat centru Fan Courier si destinatia dumneavoastra (1leu/km cu TVA inclus).

• Pentru micsorarea costurilor noi va recomandam sa optati pentru livrarea coletelor intr-unul din centrele Fan Courier (in cazul in care destinatia este in afara retelei) si sa-l ridicati personal de acolo.

5. Conditii privind garantia produselor

Produsele electrice conform legii vor fi insotite in momentul vanzarii de catre certificate de garantie puse la dispozitie de catre furnizorii magazinului online www.zenit-romania.ro.

6. Conditii privind returnarea produselor

In conformitate cu OUG 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, "Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului". In cazul in care renuntati la cumparare potrivit clauzei de mai sus, este obligatoriu sa returnati produsul exact in starea in care v-a fost livrat, adica in ambalajul original, nefolosit, insotit de toata documentatia cu care a fost livrat si in perfecta stare de functionare. In cazul in care nu sunt indeplinite aceste conditii, nu aveti dreptul sa solicitati rambursarea pretului. Returnarea produsului se va face catre sediul SC REBBY & PUIU GRUP SRL, pe cheltuiala exclusiva a dumneavoastra. Rambursarea pretului catre dumneavoastra nu se va face inaintea de primirea produsului si confirmarea emisa de SC REBBY & PUIU GRUP SRL ca acesta este in ambalajul original, nefolosit, insotit de toata documentatia cu care a fost livrat si in perfecta stare de functionare. In cazul in care ati optat pentru plata la livrare, clauza de mai sus nu se aplica, deoarece produsul este vazut de dumneavoastra inainte de efectuarea platii, avand astfel posibilitatea de a verifica daca este corespunzator solicitarii dumneavoastra. Efectuarea platii la momentul livrarii sau ulterior echivaleaza cu acceptarea irevocabila a produsului, dreptul de denuntare ne mai putand fi exercitat dupa aceasta data. SC REBBY & PUIU GRUP SRL isi rezerva dreptul sa solicite despagubiri in cazul in care denuntarea unilaterala este efectuata doar in scopul prejudicierii SC REBBY & PUIU GRUP SRL.

7. Conditii privind datele personale

Introducerea datelor dumneavoastra personale pe acest site sau comunicarea acestora, prin orice alt mijloc, echivaleaza cu acordul dumneavoastra pentru prelucrarea acestor date in conformitate cu Legea 677/2001. Aceste date nu vor fi folosite de SC REBBY & PUIU GRUP SRL decat pentru scopul finalizarii comenzilor efectuate de dumneavoastra sau pentru primirea de comunicari comerciale din partea noastra (newsletter) in cazul in care, in formularul de comanda, ati acceptat acest lucru.

8. Conditii privind utilizarea site-ului

    Site-ul de comert electronic www.zenit-romania.ro este proprietate a SC REBBY & PUIU GRUP SRL.
    SC REBBY & PUIU GRUP SRL isi rezerva dreptul de a modifica si a adauga noi prevederi fara o notificare in prealabil.
    Site-ul www.zenit-romania.ro prin intregul sau continut: imagini, texte, logouri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date, apartine SC REBBY & PUIU GRUP SRL.
    Informatia inclusa in acest site poate contine inadvertente tehnice sau erori de scriere. SC REBBY & PUIU GRUP SRL si partenerii sai asigura ca in cazul in care pretul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost gresit introduse in bazele noastre de date se vor lua toate masurile necesare pentru a va informa si in cazul in care doriti aveti posibilitatea de a anula comanda.